Special tool

Diamond burnishing

Diamond burnishing ที่ช่วยในการปรับปรุงความเรียบผิวโดยไม่ก่อให้เกิดเศษกลึง !

ช่วยปรับปรุงความเรียบผิวให้ดีขึ้นโดยการขจัดรอย Tool ที่เกิดขึ้นบนผิวชิ้นงานหลังการกลึง นับเป็นการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานาน เนื่องจากเพียงแค่ Chip อย่างเดียวไม่อาจรักษาความสมดุลของความเรียบผิวให้เท่ากันได้หากปราศจากการขจัดเศษกลึ่งซึ่งเกิดจากการเก็บชิ้นงานที่ยังคอยสร้างรอยขีดข่วนให้กับชิ้นงานอยู่ นอกจากนี้ ผลกระทบที่เกิดจากการแปรรูปน้อยกว่าการ Cutting จึงช่วยยับยั้งการสึกหรอของ Tool ได้
แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us

Office
Tel: +66(0)38-215-784

Ms.Wararach Thonglor
Mobile: +66(0)98-2714071
Email: wararach@ymtt.co.th

Categories
Feature
News