Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-y1.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-y2.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-y3.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [3] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-y4.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
  • HOME
  • >
  • PRODUCTS
  • >
  • เครื่อง Stamping (YAMADA Machine Tool Original)

Marking system (เครื่อง Stamping)

เครื่อง Stamping (YAMADA Machine Tool Original)

อุปกรณ์ Marking ของบริษัท YAMADA Machine Tool ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่ชำนาญการด้านเครื่อง Stamping

เป็นอุปกรณ์ Marking (Stamping) ที่ใช้ในการรับประกันคุณภาพของชิ้นงานที่มีราคาสูง อาทิ นาฬิกาข้อมือ, กล้อง ฯลฯ หรือ ระบุหมายเลขจำนวนเครื่องสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ช่วยให้กระบวนการ Stamping มีเสถียรภาพมากขึ้นจากคุณภาพซึ่งได้รับการสั่งสมมาจากประสบการณ์ในการ Stamp หมายเลขรถยนต์หรือหมายเลขเครื่องยนต์ อีกทั้ง กลไกในการ Stamp ที่ไม่เหมือนใคร เราสามารถจัดทำหัว Stamping แบบสั่งทำพิเศษเพียงชิ้นเดียว หรือ เครื่อง Stamping ได้ทั้งหมดตามความต้องการของลูกค้า
แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us

Office
Tel: +66(0)38-215-784

Ms.Wararach Thonglor
Mobile: +66(0)98-2714071
Email: contact_smri@ymtt.co.th

Categories
Feature
News