Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 38 [image_url] => company-38-YAMAZEN-Crossing-Slider-1028.jpg [image_link] => https://www.youtube.com/embed/dncYwgFNBU4 [image_popup] => 1 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 38 [image_url] => company-38-YAMAZEN_CROSSING_Slider2.jpg [image_link] => https://www.youtube.com/embed/dncYwgFNBU4 [image_popup] => 1 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 38 [image_url] => company-38-YAMAZEN_CROSSING_Slider3-new.jpg [image_link] => https://www.youtube.com/embed/dncYwgFNBU4 [image_popup] => 1 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
  • HOME
  • >
  • FEATURE
  • >
  • ไฮไลท์จากบริษัท AMANO THAI INTERNATIONAL CO., LTD. ณ งาน METALEX2020

ไฮไลท์จากบริษัท AMANO THAI INTERNATIONAL CO., LTD. ณ งาน METALEX2020

09/12/2020
SAMURAI ASIA Editorial Department


AMONO THAI INTERNATIONAl CO., LTD.

ไฮไลท์สินค้าที่นำมาจัดแสดง :เครื่องกำจัดควันในโรงงานอุตสาหกรรม , ระบบจดจำป้ายทะเบียน

บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรเกี่ยวกับการบำบัดมลพิษทางอากาศรวมถึงให้บริการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องกำจัดควันในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่อง CNC ที่มีควัน , ฝุ่นละออง รวมทั้งยังมี dust collector ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผลิตขึ้นที่ประเทศไทย ราคาไม่สูงแต่คุณภาพสูงเมื่อเทียบเท่ากับทางประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมี LPR ระบบจดจำป้ายทะเบียนที่ใช้ควบคู่กับระบบการจอดรถ ข้อดี คือช่วยทดแทนการใช้คน การใช้บัตรนำ โดยเป็นระบบที่นำเข้ามาจากประเทศเกาหลี อีกทั้งยังสามารถปรับระบบการทำงานให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานได้แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

NEWS Other News
Contact Us

Pavin (Machine)
Mobile: +66(0)81-373-9981
Email: pavin@yamazen.co.th

Charan ( Tooling)
Mobile: +66(0)81-624-4765
Email: charan@yamazen.co.th

Hirata ( Machine)
Mobile: +66(0)63-205-8764
Email: hirata@yamazen.co.th

Okada ( Tooling)
Mobile: +66(6)5-940 -5490
Email: okada@yamazen.co.th

Categories
Feature
METALEX