Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 38 [image_url] => company-38-YAMAZEN-Crossing-Slider-1028.jpg [image_link] => https://www.youtube.com/embed/dncYwgFNBU4 [image_popup] => 1 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 38 [image_url] => company-38-YAMAZEN_CROSSING_Slider2.jpg [image_link] => https://www.youtube.com/embed/dncYwgFNBU4 [image_popup] => 1 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 38 [image_url] => company-38-YAMAZEN_CROSSING_Slider3-new.jpg [image_link] => https://www.youtube.com/embed/dncYwgFNBU4 [image_popup] => 1 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
  • HOME
  • >
  • FEATURE
  • >
  • ไฮไลท์จากบริษัท YAMASAKI GIKEN CO., LTD. ณ งาน METALEX2020

ไฮไลท์จากบริษัท YAMASAKI GIKEN CO., LTD. ณ งาน METALEX2020

17/12/2020
SAMURAI ASIA Editorial Department


YAMASAKI GIKEN CO., LTD.

ไฮไลท์สินค้าที่นำมาจัดแสดง :Machining center แบบแนวตั้งรุ่น YMZ-850

เครื่อง Machining center แบบแนวตั้งรุ่น YMZ-850 ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงจากบริษัท YAMASAKI GIKEN สามารถแปรรูปชิ้นงานเดี่ยวไปจนถึงการแปรรูปชิ้นงานในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบประจำวันรวมไว้ทางด้านหลังของเครื่องจักร ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายมากขึ้นแบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

NEWS Other News
Contact Us

Pavin (Machine)
Mobile: +66(0)81-373-9981
Email: pavin@yamazen.co.th

Charan ( Tooling)
Mobile: +66(0)81-624-4765
Email: charan@yamazen.co.th

Hirata ( Machine)
Mobile: +66(0)63-205-8764
Email: hirata@yamazen.co.th

Okada ( Tooling)
Mobile: +66(6)5-940 -5490
Email: okada@yamazen.co.th

Categories
Feature
METALEX