Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 38 [image_url] => company-38-YAMAZEN-Crossing-Slider-1028.jpg [image_link] => https://www.youtube.com/embed/dncYwgFNBU4 [image_popup] => 1 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 38 [image_url] => company-38-YAMAZEN_CROSSING_Slider2.jpg [image_link] => https://www.youtube.com/embed/dncYwgFNBU4 [image_popup] => 1 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 38 [image_url] => company-38-YAMAZEN_CROSSING_Slider3-new.jpg [image_link] => https://www.youtube.com/embed/dncYwgFNBU4 [image_popup] => 1 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
  • HOME
  • >
  • FEATURE
  • >
  • 【กรณีศึกษา : บริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) 】 บทความที่ ① เครื่อง Auto Lathe / รวมการการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงานด้วยระบบ Turnkey System

【กรณีศึกษา : บริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) 】 บทความที่ ① เครื่อง Auto Lathe / รวมการการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงานด้วยระบบ Turnkey System

01/03/2021
SAMURAI ASIA Editorial Department

นอกเหนือไปจากเครื่องจักรกล อาทิ เครื่อง Lathe, เครื่อง Machining center ฯลฯ แล้ว บริษัท YAMAZEN (THAILAND) ผู้จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ยังสามารถหาโซลูชันที่ครบวงจรตั้งแต่อุปกรณ์ต่อพ่วง อาทิ Chip conveyor, Mist collector เป็นต้น ตลอดจนบริการหลังการขายไปจนถึงการฝึกอบรมให้กับพนักงานในโรงงานของลูกค้าภายใต้แนวคิด "ระบบ Turnkey System" อีกด้วย

(ระบบ Turnkey System : เป็นระบบที่อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถทำงานและให้ผลลัพธ์ได้ตามที่ต้องการเพียงแค่หมุนกุญแจเท่านั้น)

บทความนี้เป็นการแนะนำตัวอย่างการใช้งานของ "ระบบ Turnkey System" ในประเทศไทยโดยแบ่งออกเป็น ①บทความของเครื่อง Auto Lathe และ ②บทความของเครื่อง Machining center

ซึ่งผู้ที่ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ คือ "บริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND)" ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศสัญชาติญี่ปุ่นที่ในปี 64 นี้จะมีกำหนดครบรอบ 25 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท โดยรายการผลิตภัณฑ์เครื่อง Lathe ของบริษัทดังต่อไปนี้ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ "ระบบ Turnkey System"


แยกเครื่อง Auto Lathe จากแบรนด์ Cincom และแบรนด์ Miyano ของบริษัท CITIZEN ตามรูปแบบการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการติตตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง

บริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) ได้ทำการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ อาทิ Distributor (Flow divider), Flare nut ฯลฯ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้เครื่อง Auto Lathe ในการกลึงแท่งทองเหลืองที่มีความยาว 3m

ส่วนประกอบของ Package ซึ่งมีเครื่อง Auto Lathe เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ได้รับการจัดหาโดยบริษัท YAMAZEN (THAILAND) มีดังนี้


① เครื่อง Auto Lathe

ภายในโรงงานจะมีการแยกการใช้งานเครื่อง Auto Lathe ของบริษัท Citizen เป็น 2 แบรนด์ ตามขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง (ความหนา) ของทองเหลือง

▲ CITIZEN Cincom รุ่น A-20-3F7

▲CITIZEN Miyano รุ่น BNA42S2

CITIZEN Cincom - B-16E-Ⅴ / A-20-3F7
CITIZEN Miyano- BNC42C7 / BNA42S2 / BND51SY

รุ่น BNC42C7 เป็นเครื่อง CNC Lathe หลัก ที่มีการใช้งานในบริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) เครื่องจักรนี้สามารถแปรรูปด้านเดียวด้วย Turret 8 ด้านได้

รุ่น BNA42C7 และ A-20-3F7 นี้ สามารถใช้ในการแปรรูปได้ภายในเครื่องเดียว ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดจำนวนพนักงานลงได้ โดยวัตถุประสงค์ที่บริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) เลือกใช้นั้น ไม่เพียงแค่การลดจำนวนพนักงานเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อีกด้วย

คุณ Masashi Okura บริษัท YAMAZEN (THAILAND) กล่าวว่า "หากพูดถึงระบบอัตโนมัติแล้ว การจัดทำเครื่องจักรหลายเครื่องให้เป็นระบบอัตโนมัตินั้นเป็นเรื่องที่ยากและต้องอาศัยความสามารถด้านวิศวกรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้พนักงานของบริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) ก็สามารถใช้งานเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี"


② Part feeder

ALPS TOOL - X-20ZCII / ASR RX51Ev

Part feeder ถือเป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่ขาดไม่ได้สำหรับกระบวนการผลิตของบริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) โดยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้อนแท่งวัสดุเข้าสู่เครื่องจักรแปรรูปแบบอัตโนมัติ สำหรับ Part feeder ที่ผลิตโดยบริษัท ALPS TOOL นั้น มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในประเทศญี่ปุ่นและสามารถ "ป้อนวัสดุได้อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ"


③ Chip conveyor

HAKUSAN - Scraper chip conveyor
MORETECH - Scraper chip conveyor

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบายเศษ Chip แบบอัตโนมัติ เนื่องจากขนาดของเศษ Chip จะแตกต่างไปตามเครื่อง Auto Lathe จึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน


④ Board Cooler

APISTE
เป็น Cooler ที่ใช้ในการระบายความร้อนให้กับตู้ควบคุม เนื่องจากหากตู้ควบคุมของเครื่องจักรเกิดการชำรุดแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการซ่อมแซมนานนั่นเอง บริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) จึงติดตั้งอุปกรณ์นี้เข้ากับเครื่องจักรทั้งหมดที่มีการใช้ตู้ควบคุม


⑤ Mist collector

APISTE
แม้บริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) จะมีการใช้ Coolant oil อยู่เป็นประจำ แต่เนื่องจากมีการติดตั้ง Mist collector จึงทำให้ภายในโรงงานมีคราบสกปรกจากน้ำมันน้อยมาก ถือว่าเป็นบริษัทที่ให้ความใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นอย่างมาก


⑥ อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ

ได้รับการติดตั้งภายในเครื่องจักรเพื่อใช้ในการดับเพลิงโดยอัตโนมัติ

เนื่องจากคุณ Naoki Tsuda ผู้เป็น MD ของบริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) เน้นย้ำเรื่องการจัดการความเสี่ยง จึงได้ออกแบบโรงงานที่มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยไว้อย่างครบถ้วน

"โรงงานที่ไม่ให้ความสำคัญในด้านการบำรุงรักษานั้น มักจะทำการตัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของมาตรการป้องกันอัคคีภัยออกเป็นอันดับแรก แต่บริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) นั้นเลือกที่จะติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงแบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้เราสามารถป้องกันการลุกลามของไฟไปทั่วโรงงานได้ อีกทั้งหากเกิดอัคคีภัยขึ้นจะต้องใช้เงินและเวลาในการซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้น มาตรการป้องกันอัคคีภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพื่อช่วยลดความเสียหายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด บริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) นั้นมีความตระหนักในเรื่องของการบำรุงรักษาในเชิงป้องกันเป็นอย่างมาก " กล่าวโดยคุณ Okura ผู้จัดการ


⑦ น้ำมัน

MORESCO
มีการใช้น้ำมันเพื่อการหล่อเย็น ในช่วงที่การผลิตสูงสุดมีการใช้ถึง 10 ตันต่อเดือน โดยคุณ Shunichi Suzuki ผู้จัดการโรงงานของบริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) ได้เล่าถึงความประทับใจที่มีต่อบริษัท YAMAZEN (THAILAND) ไว้ดังนี้

"กล่าวกันว่าในปี 2021 อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศจะฟื้นตัวกลับคืนมาในระดับเดียวกับปี 2019 ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยเราได้สั่งซื้อเครื่องจักรกลจากบริษัท YAMAZEN (THAILAND) เป็นจำนวน 7-8 เครื่องต่อปี ทั้งนี้นอกเหนือไปจากเงินลงทุนในเครื่องจักรแล้วยังได้รับการบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาและบริการหลังการขายที่ดีอีกด้วย"


ความยอดเยี่ยมของ "แนวคิด Turnkey system" ของบริษัท YAMAZEN (THAILAND) ที่เล่าให้ฟังโดยคุณ Suzuki ผู้จัดการโรงงานของบริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

"คุณ Takeharu Nakamura กรรมการผู้จัดการของบริษัท TOHO INDUSTRY สำนักงานใหญ่มักพูดอยู่เสมอว่า "ควรใช้เครื่องจักรประมาณ 120%" แม้บางครั้งจะเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากโรงงานเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงก็ตาม แต่วิศวกรของบริษัท YAMAZEN (THAILAND) สามารถเข้ามาแก้ไขได้ในทันทีแม้จะเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์ (กล่าวโดยคุณ Suzuki ผู้จัดการโรงงาน)"

ในฐานะของบริษัทผู้จำหน่ายสัญชาติญี่ปุ่นแล้ว การตอบสนองของบริษัท YAMAZEN (THAILAND) ถือว่ามีความรวดเร็วเป็นอย่างมากเนื่องจากมีแผนกให้บริการหลังการขายและพนักงานชาวไทยถึง 50 ท่าน

นอกจากนี้หากปรึกษาบริษัท YAMAZEN (THAILAND) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลทั้งหมดของบริษัท CITIZEN แล้ว จะทำให้สามารถจัดทำชิ้นงานตัวอย่างโดยใช้เครื่องสาธิตซึ่งตั้งอยู่ที่โชว์รูมได้อีกด้วย

อาทิ เครื่องจักรกลแบรนด์ Cincom ของบริษัท CITIZEN นั้นไม่ได้มีการใช้งานที่สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น แต่พอคุณ Tsuda MD ได้เห็นประสิทธิภาพการทำงานด้วยตาของตนเองแล้วจึงได้ตัดสินใจสั่งซื้อในทันที

ไม่เพียงแค่การจัดทำระบบอัตโนมัติเท่านั้น แต่ "แนวคิด Turnkey system" ของบริษัท YAMAZEN (THAILAND) ยังมีชื่อเสียงในด้านการให้บริการแบบครบวงจร อาทิ การจัดหาชิ้นส่วนสิ้นเปลือง, การบำรุงรักษา ฯลฯ ทำให้ได้รับการสอบถามเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

▲คุณ Tsuda ตำแหน่ง MD (ตรงกลาง), คุณ Suzuki ผู้จัดการโรงงาน (ซ้าย) และคุณ Okura ผู้จัดการ (ขวา)

ผู้ให้สัมภาษณ์ : บริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

NAOKI TSUDA / Managing Director
เกิดเมื่อเดือนเมษายน ปี 1950 。
สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย KEIO คณะนิติศาตร์ สาขารัฐศาสตร์ ในปี 1974 และได้เข้าทำงานที่บริษัท Marubeni แผนกกลุ่มโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก หลังจากนั้นได้ไปประจำการที่ต่างประเทศ อาทิ อเมริกา, อังกฤษ และในปี 2003 ได้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Marubeni India

JUNICHI SUZUKI / Factory Manager
เกิดเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 1950 ในปี 1974 ได้เข้าทำงานที่แผนก Light Metal Department บริษัท Marubeni Corporation จากนั้นในปี 2016 ได้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงงานของบริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. โดยได้รับคำเชิญจากคุณ Tsuda ผู้ดำรงตำแหน่ง MD ของบริษัท

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องจักรกล, โซลูชันที่ใช้ในไลน์การผลิต ซึ่งจำหน่ายโดยบริษัท YAMAZEN (THAILAND) แล้ว กรุณาสอบถามได้โดยผ่านการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

NEWS Other News
Contact Us

Pavin (Machine)
Mobile: +66(0)81-373-9981
Email: pavin@yamazen.co.th

Charan ( Tooling)
Mobile: +66(0)81-624-4765
Email: charan@yamazen.co.th

Hirata ( Machine)
Mobile: +66(0)63-205-8764
Email: hirata@yamazen.co.th

Okada ( Tooling)
Mobile: +66(6)5-940 -5490
Email: okada@yamazen.co.th

Categories
Feature
METALEX