Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 38 [image_url] => company-38-YAMAZEN-Crossing-Slider-1028.jpg [image_link] => https://www.youtube.com/embed/dncYwgFNBU4 [image_popup] => 1 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 38 [image_url] => company-38-YAMAZEN_CROSSING_Slider2.jpg [image_link] => https://www.youtube.com/embed/dncYwgFNBU4 [image_popup] => 1 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 38 [image_url] => company-38-YAMAZEN_CROSSING_Slider3-new.jpg [image_link] => https://www.youtube.com/embed/dncYwgFNBU4 [image_popup] => 1 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
  • HOME
  • >
  • PRODUCTS
  • >
  • เครื่อง Machining center แบบแนวตั้งรุ่น YMZ-850 ของบริษัท YAMASAKI GIKEN

เครื่อง Machinng center

เครื่อง Machining center แบบแนวตั้งรุ่น YMZ-850 ของบริษัท YAMASAKI GIKEN

สามารถแปรรูปได้ทั้งแบบเดี่ยวและปริมาณมากด้วยความแม่นยำสูง ! เป็นเครื่อง Machining center แบบแนวตั้งที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง

เป็นเครื่อง Machining center แบบแนวตั้งรุ่น YMZ-850 ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงของบริษัท YAMASAKI GIKEN สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งานในประเทศไทยได้ตั้งแต่การแปรรูปชิ้นงานเดี่ยวจนถึงการแปรรูปชิ้นงานในปริมาณมาก จากการออกแบบเครื่องจักรตามหลักการยศาสตร์ของมนุษย์ทำให้ท่านสามารถใช้งานได้ง่ายโดยปราศจากความกังวล นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบประจำวันรวมไว้ทางด้านหลังของเครื่องจักรจึงทำให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายมากขึ้น
■จำนวนรอบของ Main spindle: 12,000 (7.5 / 11 / 15kW)
■ระยะเคลื่อนที่ (X,Y,Z): 800mm x 500mm x 500mm
■ความเร็วในการ Feed (X,Y,Z): 36m/min 24/min

Catalog Download


แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us

Pavin (Machine)
Mobile: +66(0)81-373-9981
Email: pavin@yamazen.co.th

Charan ( Tooling)
Mobile: +66(0)81-624-4765
Email: charan@yamazen.co.th

Hirata ( Machine)
Mobile: +66(0)63-205-8764
Email: hirata@yamazen.co.th

Okada ( Tooling)
Mobile: +66(6)5-940 -5490
Email: okada@yamazen.co.th

Categories
Feature
METALEX