Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 38 [image_url] => company-38-YAMAZEN-Crossing-Slider-1028.jpg [image_link] => https://www.youtube.com/embed/dncYwgFNBU4 [image_popup] => 1 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 38 [image_url] => company-38-YAMAZEN_CROSSING_Slider2.jpg [image_link] => https://www.youtube.com/embed/dncYwgFNBU4 [image_popup] => 1 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 38 [image_url] => company-38-YAMAZEN_CROSSING_Slider3-new.jpg [image_link] => https://www.youtube.com/embed/dncYwgFNBU4 [image_popup] => 1 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
  • HOME
  • >
  • PRODUCTS
  • >
  • Cell bags อุปกรณ์สูญญากาศของบริษัท CKD

FA (อุปกรณ์อัตโนมัติ)

Cell bags อุปกรณ์สูญญากาศของบริษัท CKD

เป็นอุปกรณ์สูญญากาศที่มีการนำไปใช้งานหลากหลายตั้งแต่ชิ้นงานที่มีความละเอียดอ่อนไปจนถึงชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก

เป็นอุปกรณ์สูญญากาศของบริษัท CKD ที่มีการนำไปใช้งานหลากหลายตั้งแต่ชิ้นงานที่มีความละเอียดอ่อน อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ไปจนถึงชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ ฯลฯ มักถูกนำไปใช้ในการขนส่ง เคลื่อนย้าย กำหนดตำแหน่ง บรรจุภัณฑ์ชิ้นงานหรือชิ้นส่วนหลากหลายประเภท จากรูปแบบที่มีให้เลือกสรรเป็นจำนวนมากจึงสามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยได้


แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us

Pavin (Machine)
Mobile: +66(0)81-373-9981
Email: pavin@yamazen.co.th

Charan ( Tooling)
Mobile: +66(0)81-624-4765
Email: charan@yamazen.co.th

Hirata ( Machine)
Mobile: +66(0)63-205-8764
Email: hirata@yamazen.co.th

Okada ( Tooling)
Mobile: +66(6)5-940 -5490
Email: okada@yamazen.co.th

Categories
Feature
METALEX