• HOME
 • >
 • ผลิตภัณฑ์
Products
อุปกรณ์ (ระบบ) ควบคุมการขับขี่ iQsan
iQsan เป็นอุปกรณ์ควบคุมการขับขี่ที่ได้รับการพัฒนาและจัดจำหน่ายร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นโดยมีการรวมเอาฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ Telematics ที่ใช้สื่อสารข้อมูลแบบเรียบไทม์และกล่องดำแบบดิจิตอลที่ใช้บันทึกข้อมูล อาทิเช่น ความเร็วในขณะขับขี่, ระยะเวลาและระยะทางที่ขับขี่ ฯลฯ เข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งยังได้บรรจุฟังก์ชั่นที่ใช้ควบคุมและวิเคราะห์แนวโน้มในการขับขี่, การให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย ฯลฯ ผ่านทางระบบ GPS tracking อีกด้วย
 • iQsan คืออะไร

  อุปกรณ์ที่รวมเอากล่องดำแบบดิจิตอลและระบบ Telematics ซึ่งได้รับการพัฒนาในประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกัน !

 • แนะนำฟังก์ชันการทำงานของ iQsan

  ขอแนะนำรายละเอียดของฟังก์ชั่นการทำงานของ iQsan ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย

SMART PALLET
เป็นบริการใหม่ที่พัฒนาร่วมกับ UPR Corporation ด้วยการรวมระบบ IoT telematics service "iQsan" เข้ากับระบบการควบคุม Pallet ผ่านทางระบบ Cloud "SMART PALLET" ของบริษัท UPR Corporation จะช่วยให้เราสามารถควบคุมสินค้าจากระบบ RFID Tag ได้ ไม่เพียงแค่ข้อมูลแสดงตำแหน่งที่อยู่เท่านั้น ยังสามารถรับรู้ข้อมูลด้านอุณหภูมิ, การสั่นสะเทือนที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพในการขนส่งได้อีกด้วย
 • ระบบ SMART PALLET

  เป็นบริการ IoT Telematics รุ่นใหม่ ซึ่งช่วยยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการขนส่ง !