Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 19 [image_url] => company-19-YAZAKI LOGISTIC SOLUTION.png [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 19 [image_url] => company-19-company-19-2.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 19 [image_url] => company-19-company-19-3.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [3] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 19 [image_url] => company-19-company-19-4.PNG [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
  • HOME
  • >
  • PRODUCTS
  • >
  • แนะนำฟังก์ชันการทำงานของ iQsan

อุปกรณ์ (ระบบ) ควบคุมการขับขี่ iQsan

แนะนำฟังก์ชันการทำงานของ iQsan

ขอแนะนำรายละเอียดของฟังก์ชั่นการทำงานของ iQsan ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย

1.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบ

iQsan ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถยนต์และ Web application ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวและนำมาวิเคราะห์

อุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถยนต์ iQsan

Web application

ไม่เพียงแค่เป็นระบบ GPS เท่านั้น แต่ iQsan ยังสามารถป้อนข้อมูลความเร็วและการหมุนรอบของเครื่องยนต์ได้อีกด้วย ดังนั้น จึงสามารถประเมินคุณภาพในการขับขี่ของผู้ขับขี่แต่ละคนเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าที่ต้องการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ, การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่นอกเหนือไปจากระบบการติดตามแบบเรียลไทม์ (GPS tracking) ได้

นอกจากนี้ ระบบ iQsan ยังสามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการขับขี่ด้วยจอแสดงผลและเสียงที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ขับขี่และผู้ควบคุมในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันอีกด้วย

2.ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ

แม้ว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนั้นจะมีอยู่มากมาย แต่ก่อนอื่นเราควรต้องจำกัดความเร็วไว้ก่อนเป็นอันดับแรก โดยมาตรฐานด้านความเร็วนั้นสามารถกำหนดให้มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทหรือยานพาหนะได้โดยจะมีการส่งเสียงแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่้ได้รับทราบในกรณีที่มีการขับขี่เกินความเร็วที่กำหนดดังกล่าว อีกทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูล ณ ขณะนั้นบนระบบ Web application ได้อีกด้วย

※แจ้งเตือนการขับขี่เกินความเร็วที่กำหนดผ่านทางจอภาพและเสียง

※จัดทำกราฟแสดงความเร็ว

※บันทึกข้อมูล ณ ขณะที่มีการกระทำผิด

นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่น Advances Alarm เพื่อให้มีการแจ้งเตือนก่อนที่จะมีการขับขี่เกินความเร็วที่กำหนดได้ หากมีการใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นการทำงานเหล่านี้แล้วคงจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุลงได้ไม่มากก็น้อย

iQsan สามารถตรวจสอบและบันทึกผลได้ด้วยความเร็วในหน่วยวินาที จากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดจึงทำให้สามารถแจ้งเตือน, บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการเหยียบคันเร่งหรือเบรกอย่างกะทันหันได้ โดยเฉพาะข้อมูลการเบรกกะทันหันถือเป็นข้อมูลที่สำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

※จากการที่สามารถรับข้อมูลแบบละเอียดได้ในหน่วยวินาทีนี้เองที่ช่วยให้เราสามารถเฝ้าติดตามสภาพการขับขี่และการจอดของผู้ขับขี่แต่ละคนได้

โหมดการฝึกสอนที่อาศัยเทคโนโลยี Tachograph ของบริษัท YAZAKI ซึ่งได้รับการสั่งสมมากว่า 55 ปีนั้นทำให้ iQsan สามารถให้คำแนะนำข้อมูลด้านการขับขี่ที่ละเอียดได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านความเร็ว อาทิเช่น การเร่งความเร็ว, การเบรก ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาคุณภาพการขับขี่ของผู้ขับขี่

※เริ่มการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการเปิดโหมดการฝึกสอน

※รวมคะแนนที่ได้รับและจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

3. Eco Drive

iQsan อุปกรณ์คิดคั้งในรถยนต์นี้จะช่วยเฝ้าติดตามพฤติกรรมของผู้ขับขี่ รวมทั้งแสดงผลการขับขี่แบบ Eco Drive บนหน้าจอตามข้อมูลการเหยียบคันเร่งและความเร็วในการหมุนของเครื่องยนต์ได้

※สัญลักษณ์รูปใบไม้จะแสดงว่าผู้ขับขี่ควรขับขี่อย่างไรจึงจะเป็นการขับขี่แบบ Eco drive ยิ่งมีการขับขี่แบบสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากเท่าใดสัญลักษณ์ดังกล่าวจะจางหายไปมากเท่านั้น

นอกจากนี้จะทำการแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ได้รับทราบในกรณีที่ความเร็วในการหมุนของเครื่องยนต์พุ่งสูงขึ้นจากการเหยียบคันเร่งหรือการดึงเกียร์มากจนเกินไป

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่แบบ Eco Drive ทั้งหมดนี้จะได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลบน Web application และนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำเป็นกราฟเพื่อแสดงพฤติกรรมในการขับขี่แบบสิ้นเปลืองและไม่สิ้นเปลืองน้ำมันเชื่อเพลิงให้เข้าใจง่ายได้

※อีกทั้งสามารถแสดงความเร็วในการขับขี่และการหมุนของเครื่องยนต์ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการลดความสิ้นเปลืองจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

4.การแสดงข้อมูลประจำวัน

สามารถวิเคราะห์สภาพการขับขี่ที่ปลอดภัยและประหยัดพลังงานผ่านทางแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ในแต่ละประเภทได้ ทั้งนี้ก็เพื่อการจำแนกความเสี่ยงที่อาจซุกซ่อนอยู่ในข้อมูลประจำวันออกมาและใช้ในการลดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Vehicle Result สามารถตรวจสอบข้อมูลของการขับขี่ใน 1 วันโดยแยกเป็นรายนาทีได้ อีกทั้งสามารถบันทึกเป็นไฟล์เอกเซลได้อีกด้วย

สำหรับการประเมินผู้ขับขี่เป็นรายบุคคลนั้นจะทำการประเมินโดยการให้คะแนน กรณีที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขก็จะมีการแสดงข้อมูลผลการวิเคราะห์ในแต่ละส่วนให้ได้รับทราบอีกด้วย

5.ฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนพื้นที่อันตราย

ในประเทศไทยมักจะมีพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุอยู่เป็นจำนวนมาก iQsan จะได้รับการบันทึกข้อมูลเกี่ยวพื้นที่อันตรายที่รัฐบาลไทยประกาศไว้ล่วงหน้าและจะทำการแจ้งเตือนเมื่อยาพาหนะมีการเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าว

※มีรายการบันทึกพื้นที่อันตรายกว่า 110 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ของสถานศึกษา อาทิเช่น โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถมกว่า 392 แห่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครไว้อีกด้วย กรณีที่มีการขับผ่านพื้นที่ของสถานศึกษาภายในช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียนไว้ ระบบจะทำการแจ้งเตือนให้ผู้รับชี่ได้รับทราบ

※จำนวนโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมที่ขึ้นทะเบียน

iQsan 車載器

※iQsanจะทำการแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้พื้นที่ของสถานศึกษาในช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียนไว้

6.ฟังก์ชั่นการซ่อมบำรุง

เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระยะทางในการขับขี่ของ iQsan ในการแจ้งเตือนรอบการเปลี่ยนถ่ายชิ้นส่วนของยานพาหนะจึงช่วยให้สามารถทำการบำรุงรักษาตามแผนที่กำหนดไว้ได้

iQsan 車載器

※จะเป็นสีแดงและแจ้งเตือนเมื่อช่วงเวลาของการซ่อมบำรุงใกล้เข้ามา

7.ข้อมูลด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

iQsan ที่ติดตั้งไว้ใน Victor ของ HINO นั้น จะรับข้อมูลการบริโภคน้ำมันเชื่อเพลิงมาจาก ECU ของยานพาหนะทำให้สามารถทราบได้ว่ามีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไปเท่าไหร่สำหรับการขับขี่ตามปกติและประหยัดมากขึ้นจากเดิมเท่าไหร่

※การจัดทำกราฟแสดงแนวโน้มของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลแสดงปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่ภายในถังได้อีกด้วย (ฟังก์ชั่นเสริม) โดยจะทำการแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลดังกล่าวแบบเรียลไทม์ในกรณีที่ปริมาณน้ำมันในถังลดต่ำลงกว่าปกติ

8.การบันทึกอุณหภูมิที่ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของการขนส่ง

ใน iQsan จะมีฟังก์ชั่นที่เชื่อมต่อเข้ากับเซนเซอร์ซึ่งใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิ (ฟังก์ชั่นเสริม) โดยเซนเซอร์นี้สามารถเชื่อมต่อได้ถึง 3 ระดับเพื่อเฝ้าติดตามข้อมูลการขนส่งที่สำคัญแบบเรียลไทม์ อาทิเช่น การควบคุมอุณหภูมิภายในห้องสินค้าในกรณีที่ทำการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกข้อมูลอุณหภูมิที่ได้รับมาไว้บนเซิร์ฟเวอร์เป็นระยะเวลา 1 ปีเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคตของผู้จัดส่งได้

※จัดทำกราฟอุณหภูมิภายในห้องสินค้า
※แจ้งเตือนแบบป๊อปอัพเมื่ออุณหภูมิมีความผิดปกติ ฯลฯ

※ตรวจสอบอุณหภูมิ ณ ปัจจุบันได้จากหน้าจอของ iQsan

※แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิมีความผิดปกติ

Catalog Download


แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us

Office
Tel: +66(0)2653-2550 Ext 308 

Chalinee Usabai
Tel: +66(0)2653-2550 Ext 307
Email: chalinee.usabai@th.yazaki.com

Oraphan Sittisena
Tel: +66(0)2653-2550 Ext 263
Email: oraphan.sittisena@th.yazaki.com

Categories
Feature
News