• HOME
  • >
  • PRODUCTS
  • >
  • PEMTEC: Precision Electrochemical Machine – PEMCenter

เครื่องจักรที่ใช้ผลิต Tool

PEMTEC: Precision Electrochemical Machine – PEMCenter

เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต Cutting tool ซึ่งสามารถกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้าเคมีได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

เราสามารถใช้ PEMCenter ในการกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้าเคมีได้อย่างแม่นยำซึ่งไม่เคยทำได้มาก่อนในอดีต สามารถแปรรูปได้รวดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการแปรรูปแบบ EDM หรือวิธีการแปรรูปอื่น ด้วยเทคโนโลยีด้านระบบการควบคุมไฟฟ้าแบบเฉพาะทางทำให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งมีโครงสร้างที่ทนทานจึงถือเป็นเครื่องจักรที่สามารถใช้แปรรูป Tool ที่ต้องการความละเอียดน้อยกว่า 5μm ได้
1.ลดระยะเวลาในการแปรรูปลงอย่างมาก
2.ปราศจากการสึกหรอของขั้วไฟฟ้าทำให้สามารถผลิตด้วยขั้วไฟฟ้าเพียงขั้วเดียวได้
3.ไม่จำเป็นต้องจัดการผิวแปรรูปในภายหลัง
4.มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Catalog Download


แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us
Categories
Feature
News