เครื่องมือวัดและตรวจสอบ

CCP: Contour Projectors - CC

เครื่องมือวัดที่วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ! เครื่องโปรเจคเตอร์แบบแนวนอนรุ่นล่าสุด

ใช้ LED เป็นแหล่งกำเนิดแสงของแสงส่องผ่าน (Contour), แสง epi และแสง Ring มีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดฮาโลเจนและด้วยคุณลักษณะพิเศษของ LED ที่มีความเป็นเส้นตรงสูงจึงให้ภาพที่คมชัดกว่าที่ผ่านมา รุ่นมาตรฐานมาพร้อมกับฟังก์ชั่นในการตรวจวัดและคำนวณ สามารถทำการตรวจวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง, รัศมี, เส้นตรง, Pitch, มุม, จุดตัด, ความกว้าง ฯลฯ ได้โดยง่าย
1.จากหลักการของ “แสงที่ตกกระทบในแนวระนาบ” โดยการฉายแสงจากแหล่งกำเนิดไปยังชิ้นงานทำให้ได้ภาพทีร่คมชัดมากขึ้น
2.เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้พื้นหลังเป็นแก้วในกรณีของการรับแสงที่ตกกระทบในแนวระนาบจึงทำให้สามารถใช้งานได้กับ Jig หรือชิ้นงานที่มีน้ำหนักมาก
3.มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมรุ่นล่าสุด อาทิเช่น แหล่งกำเนิด LED, เซนเซอร์ตรวจจับขอบภายใน, ซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจวัดโดยอัตโนมัติ, CAD Virtual Chart ฯลฯแบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us
Categories
Feature
News