Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 75 [image_url] => company-75-company-75-111111111.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 75 [image_url] => company-75-company-75-company-75-222.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 75 [image_url] => company-75-company-75-company-75-333.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
PRODUCTS

ซอฟต์แวร์ CAD/CAM

โปรแกรม CAD/CAM ที่ใช้ในการออกแบบ, การผลิตและการวิเคราะห์กระบวนการผลิตนั้น เป็นโปรแกรมที่มีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ บริษัท CGS ASIA เราจัดจำหน่ายโปรแกรมสำหรับการออกแบบและขึ้นรูป Machining แม่พิมพ์ ประเภทต่างๆ โดยที่สามารถผสมผสานการออกแบบ ทั้งในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติได้ นอกจากนี้ยังจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ โปรแกรมที่สามารถ Add-in ในโปรแกรม SOLIDWORKS เพื่อช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ที่ต้องการเทคโนโลยีการขึ้นรูป Machining ขั้นสูงได้อีกด้วย

ระบบควบคุมการผลิต

ระบบควบคุมการผลิตเป็นสิ่งจำเป็นต่อการจัดการในอุตสาหกรรมการผลิต จากการใช้โปรแกรมในการวางแผนการผลิต, ควบคุมความคืบหน้าและกระบวนการ, ตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆ และนำข้อมูลเหล่านั้นมา "จำลองกระบวนการ" ทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และยกระดับคุณภาพได้ ซึ่งทางบริษัท CGS เราได้มีการจัดจำหน่ายโปรแกรมสำหรับควบคุมการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ในประเทศไทย โดยได้นำวิธีการในรูปแบบ IoT( Interner of Thing) ที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตที่เป็นเฉพาะทาง

ซอฟต์แวร์จำลองและวิเคราะห์การขึ้นรูปชิ้นงาน

บริษัท CGS ASIA เรามีซอฟต์แวร์หลากหลายประเภท ซึ่งสามารถจำลองชิ้นงานตั้งแต่ก่อนการผลิตจนถึงขั้นตอนการผลิตจริงได้ เราพร้อมให้การสนับสนุนการออกแบบและการผลิตเพื่อป้องกันปัญหาและอันตรายจากความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งยังลดความสูญเปล่าในการทำงาน ทำให้ทราบถีงประสิทธิภาพตั้งแต่การออกแบบรวมไปจนถึงการผลิตได้อีกด้วย อีกทั้งเรามี Multi-translator ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถรองรับการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการของ CAD/CAM/CAE/CAT ได้

อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องจักร

การผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องจักรนั้น มักมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ อาทิ อุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูล NC Data ควบคู่กันไปด้วย ทางบริษัท CGS ASIA เราได้มีการจัดจำหน่ายโปรแกรมสำหรับการส่งผ่านข้อมูล NC Data ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่ท่านได้มาก ถือเป็นการแก้ปัญหาทางด้านระบบที่จะช่วยให้การผลิตโดยการใช้เครื่องจักรเป็นไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

MR Devices

MR หรือ Mixed Reality คือ เทคโนโลยีความจริงผสมที่ใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง โดยผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับวัตถุในโลกเสมือนจริงได้ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี MR นี้ถูกนำมาใช้งานจริงในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้สำหรับสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงในการฝึกอบรมพนักงานในโรงงานตลอดจนแก้ไขปัญหาหน้างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ห่างไกล
  • HoloLens2

    ยกระดับและเชื่อมต่อทุกการสื่อสารด้วย Microsoft HoloLens2

Contact Us

Office
Tel: +66(0)2-661-9620

Chaovalit
Mobile: +66(0)81-918-4226
Email: chaovalit@cgsys.co.jp

News
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้