Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 110 [image_url] => company-110-hamasho_Slider_YAMAHA.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 110 [image_url] => company-110-hamasho_Slider2.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 110 [image_url] => company-110-hamasho_Slider3.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )

การประหยัดพลังงานและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Push-pull (Showa Denki)

อุปกรณ์ระบายอากาศแบบ Push-pull เพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีคุณภาพที่ดี ด้วยการป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีที่เป็นอันตราย!

อุปกรณ์ระบายอากาศแบบ Push-pull เป็นอุปกรณ์สำหรับเทสารเคมีอันตรายในสถานที่ทำงานที่ต้องผลิตและใช้สารเคมี โดยจะเทสารเคมีลงในเครื่องดูดระบายก่อนที่สารเคมีอันตรายจะแพร่กระจายออกไป เพื่อให้สภาพแวดล้อมและอากาศในสถานที่ทำงานมีคุณภาพที่ดี ด้วยระบบระบายอากาศที่จัดวางเครื่องดูดไว้ที่ด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อให้เกิดการไหลในแนวนอน นอกจากนี้เรายังรวมอุปกรณ์ระบายอากาศแบบ Push-pull เข้ากับผลิตภัณฑ์หลัก เช่น Blower และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆของเรา เพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ทำงาน


ตัวอย่างการใช้งานที่ 1 การผลิตวัตถุดิบสารเคมี
- วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการสัมผัสกับสารเคมี
- การใช้งานเบื้องต้น: ในกระบวนการป้อนสารเคมี เนื่องจากมีช่วงการทำงานที่กว้าง จึงมีปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์ปล่อยของเสีย
- อุปกรณ์ที่ใช้งาน: เครื่องดูดระบายแบบ Push-pull รุ่น PPHW-0909, Blower ป้องกันการระเบิดสำหรับระบายอากาศและควัน รุ่น MDF-AH-600 และการติดตั้งทั้งท่อ รวมถึงไฟฟ้า
- ผลการใช้งานเบื้องต้น: มาตรการป้องกันคนงานสัมผัสกับสารเคมีและมาตรการดักจับแหล่งกำเนิดสารเคมี


ตัวอย่างการใช้งานที่ 2 สถาบันทดสอบวัสดุและวัตถุดิบ
- วัตถุประสงค์: ฟังก์ชั่นการระบายอากาศสำหรับงานพ่นสีที่มีตัวทำละลายอินทรีย์
- การใช้งานเบื้องต้น: เนื่องจากจำเป็นต้องมีการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำ จึงต้องพิจารณาใช้งานอุปกรณ์ระบายอากาศแบบ Push-pull ที่ควบคุมความเร็วลมได้ช้า
- อุปกรณ์ที่ใช้งาน: เครื่องดูดระบายแบบ Push-pull รุ่น PPH-0707, Blower ป้องกันการระเบิดสำหรับระบายอากาศ รุ่น MDF-AH-600 และแผงควบคุม รุ่น CPW-07
- ผลการใช้งานเบื้องต้น: สามารถระบายตัวทำละลายอินทรีย์ออกสู่ภายนอกได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่องานชั่งน้ำหนักที่ต้องใช้ความแม่นยำแบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us

Office
Tel: +66(0)2-361-4555~60

FA / Other
Piyamaporn Pravisat
Mobile: +66(0)81-802-5948
Email: piyamaporn.p@hamasho.co.th

MRO
Kritsakorn Rattapan
Mobile: +66(0)81-802-5948
Email: kritsakorn.r@hamasho.co.th

Energy Management
Napacharee Meesattham
Mobile: +66(0)81-803-4225
Email: napacharee.m@hamasho.co.th

Categories
News