Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 136 [image_url] => company-136-company-136-iconext_slider_en01.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 136 [image_url] => company-136-company-136-iconext_slider_en02.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
 • HOME
 • >
 • NEWS
 • >
 • ผ่านมาตรฐาน ISO และรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นด้วย ‘WOLF ISO’ ระบบการจัดการเอกสาร ISO ที่นำไปสู่การลดเวลาการทำงานแบบไร้กระดาษ

ผ่านมาตรฐาน ISO และรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นด้วย ‘WOLF ISO’ ระบบการจัดการเอกสาร ISO ที่นำไปสู่การลดเวลาการทำงานแบบไร้กระดาษ

22/09/2023
iCONEXT CO., LTD.

เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 บริษัท iCONEXT เริ่มให้บริการ WOLF Approve ระบบWorkflow ที่ทำให้ยื่นขออนุมัติและทำการอนุมัติแบบออนไลน์ได้ ในครั้งนี้ ขอแนะนำ“WOLF ISO” ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ โดยเพิ่มฟังก์ชันการจัดการมาตรฐาน ISO ในระบบ WOLF Approve


การจัดการเอกสาร ISO ด้วยตนเองเป็นเรื่องยาก !
ลองมุ่งเป้าไปที่การจัดการด้วยระบบดีกว่าไหม?

ISO เป็นตัวย่อขององค์การระหว่างประเทศเพื่อดูแลจัดการด้านมาตรฐาน (International Organization for Standardization) โดยกำหนดมาตรฐานสากลสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพเดียวกันทั่วโลก และมาตรฐานที่ ISO กำหนดขึ้นเรียกว่า "มาตรฐาน ISO" โดยมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานสากลสำหรับผลิตภัณฑ์และระบบบริหารจัดการ บริษัทที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าวจะได้รับความไว้วางใจในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม การได้รับและรักษามาตรฐาน ISO ต่อไปไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องมีการจัดการเอกสารและงานธุรการที่ละเอียดและซับซ้อน เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ WOLF ISO ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับรักษาและบริหารจัดการมาตรฐาน ISO จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับระบบ WOLF Approve

เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีปัญหาดังต่อไปนี้
"ต้องการเลิกใช้เอกสาร ISO ที่เป็นกระดาษ..."
"กังวลว่าเอกสารที่พนักงานใช้อยู่เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่..."


ทำให้จัดการเอกสารและตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน ISO ได้เข้าใจง่ายขึ้นคุณสมบัติของระบบจัดการเอกสาร ISO "WOLF ISO" มีดังต่อไปนี้

1) ระบบทำงานบนคลาวด์
การจัดเก็บข้อมูล การควบคุมเวอร์ชันของเอกสาร การสร้างเอกสาร ISO รวมถึงการอนุมัติและการตรวจสอบภายใน สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายบนคลาวด์ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบในสำนักงาน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยจากทุกที่เพียงแค่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

2) การจัดการเอกสารตามมาตรฐาน ISO
มีฟังก์ชันการจัดการเอกสารที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการจัดการเอกสาร ISO9001 โดยเงื่อนไขที่ถูกกำหนดไว้ในระบบมีดังต่อไปนี้
・เอกสารที่เก็บไว้ในระบบจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนเผยแพร่
・เอกสารที่ใช้ต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุด
・สามารถตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลงของเอกสารได้
・สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารที่เผยแพร่ได้
เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาเอกสารที่เผยแพร่ในระบบและดูเอกสารเวอร์ชันเก่าได้อีกด้วย สำหรับการสร้างเอกสารใหม่สามารถทำได้ง่ายตามขั้นตอนการอนุมัติเอกสารแต่ละฉบับ

▲ รูปภาพแสดงขั้นตอนการขออนุมัติ

3) ฟังก์ชันตรวจสอบภายใน
บริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO จะต้องผ่านการตรวจสอบจากภายนอกเป็นระยะโดยหน่วยงานซึ่งเป็นบุคคลที่สาม รวมถึงดำเนินการตรวจสอบภายในบริษัทเองด้วย ระบบ WOLF ISO มีฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบภายในดังต่อไปนี้
・สร้างแผนการตรวจสอบภายใน
・ผู้ตรวจสอบภายในระบุหัวข้อการตรวจสอบในระบบและสร้างรายการตรวจสอบ
・ออกรายงานการตรวจสอบภายใน

▲ รูปภาพแสดงขั้นตอนของฟังก์ชันตรวจสอบภายใน

4) รายงานความไม่สอดคล้องและการดำเนินการแก้ไข
หากมีความไม่สอดคล้อง (Nonconformity) กับข้อกำหนดที่ระบุโดยมาตรฐาน ISO จำเป็นต้องกำหนดมาตรการรับมือความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ ซึ่งระบบอนุญาตให้ผู้ใช้งานรายงานความไม่สอดคล้องด้วยวิธีดังต่อไปนี้

① หากผู้ตรวจสอบภายในพบว่าพนักงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสารมาตรฐาน ISO ผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างคำขอดำเนินการแก้ไข (CAR: Corrective Action Request) ในระบบ

② หากพบเหตุการณ์ เช่น พนักงานไม่สวมหมวกนิรภัยในสถานที่ทำงาน ผู้ใช้ระบบจะสร้างคำร้องขอดำเนินการแก้ไขและส่งไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

▲ รูปภาพแสดงขั้นตอนการแจ้งความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและขอให้ดำเนินการแก้ไข

▲ รูปภาพแสดงหน้าจอการสร้างคำขอดำเนินการแก้ไข (CAR)

วัตถุประสงค์ของการสร้างคำขอดำเนินการแก้ไขไม่เพียงแค่ขอให้แก้ไขเท่านั้น แต่ยังต้องชี้แจงสาเหตุที่แท้จริงและกำจัดสาเหตุเหล่านั้นด้วย ผู้ใช้งานสามารถสร้างคำขอดำเนินการแก้ไขในระบบตามกระบวนการแจ้งความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและขอให้ดำเนินการแก้ไข แล้วขออนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายจัดการคุณภาพ (QMR) หลังจากนั้นผู้จัดการ (Manager) จะระบุมาตรการแก้ไข บันทึกผล และขออนุมัติคำร้องขอดำเนินการแก้ไขจากผู้จัดการฝ่ายจัดการคุณภาพให้พิจารณาอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย

▲ วิดีโอสาธิตหน้าจอการทำงาน “WOLF ISO”

ระบบการจัดการเอกสาร ISO เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและโรงงานในประเทศไทย พร้อมเวอร์ชันสาธิตและบรรยายเกี่ยวกับวิธีการใช้ซอฟต์แวร์

【ข้อดีของการใช้ระบบการจัดการเอกสาร WOLF ISO 】

・สามารถใช้งานได้ทันทีหลังการติดตั้ง โดยไม่จำเป็นต้องพัฒนาระบบ
・ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านไอที
・สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ (PC/แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน) และบันทึกผลการตรวจสอบภายในบนแอปพลิเคชัน WOLF Approve ที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนได้
・ใช้ระบบคลาวด์ที่ปลอดภัยของ Microsoft เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลและสูญหาย
・ส่งเสริมการทำงานแบบไร้กระดาษ
・มีส่วนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โดยลดเวลาการทำงานได้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อซอฟต์แวร์ได้ทั้งแบบสมัครสมาชิก (Subscription) และแบบติดตั้งระบบที่องค์กรของคุณ (On-premise) ระบบนี้รองรับภาษาอังกฤษและภาษาไทย เป็นระบบที่ใช้งานง่ายและสามารถใช้ได้ทันทีหลังติดตั้ง นอกจากนี้ยังมีบริการอบรมวิธีการใช้งานให้กับพนักงาน ณ สถานที่ทำงาน และมีเวอร์ชันทดลองใช้ที่เหมาะกับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทอีกด้วยหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร ISO หรือสนใจระบบการจัดการเอกสาร ISO สามารถติดต่อเราได้โดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

KOA-SHA (THAILAND) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริษัทของเรา") จะให้บริการต่างๆ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "นโยบายนี้") ดังต่อไปนี้

คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ชี้ถึงการที่สามารถแยกแยะตัวบุคคลได้จากชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด และการให้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงกับข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้)

การรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความยุติธรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้แต่ละรายในบริการนี้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการนี้โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อรองรับในการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อเตรียมข้อมูลจากการดาวน์โหลดแคตตาล็อกให้กับบริษัทสมาชิกแต่ละแห่ง และดำเนินการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อที่จะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเคมเปญที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา
 • อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุในข้างต้น
เกี่ยวกับ Cookie

บริษัทของเราใช้ cookie ในเว็บไซต์ของบริการนี้ อีกทั้งในระบบการโฆษณาก็มีบางส่วนที่ใช้ cookie ด้วย Cookie เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานที่ส่งและรับระหว่างเบราเซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ลงเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลของผู้ใช้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทของเราใช้ cookie ก็สามารถตั้งค่าปฏิเสธการใช้ cookie ในเบราเซอร์ของคุณเองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณปฏิเสธ cookie อาจเกิดผลกระทบตอนที่คุณเข้าใช้บริการนี้ในเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวบุคคลก่อนล่วงหน้า เว้นในกรณีที่มีการบัญญัติตามกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและเปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เอง
 • ในกรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจากคำพิพากษา, คำตัดสิน และคำสั่งตามกฎหมายของศาลและองค์กรบริหารต่างๆ เป็นต้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการรุกรานและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทของเรา
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของ บริษัทของเรา ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับสาธารณสุขและการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อมีอันตรายอาจส่งผลต่อ
 • ในกรณีที่เปิดเผยและให้ข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้ด้วยข้อมูลทางสถิติได้
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะเก็บรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลนี้อย่างปลอดภัย
 • บริษัทของเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านการปรับปรุงระบบการจัดการและการฝึกอบรมของพนักงาน และใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย ถูกปลอมแปลง และรั่วไหล
การร้องขอให้แจ้ง, เปิดเผย, แก้ไข, ระงับใช้ และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทของเราได้รับคำขอเกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับหรือการยกเลิกการใช้งาน การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวลูกค้าเอง เมื่อยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นตัวจริงแล้ว บริษัทของเราจะดำเนินการด้วยความสุจริตและรวดเร็วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในกรณีที่คำขอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีเหตุผลที่สามารถยอมรับการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ บริษัทของเราก็อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอได้

นอกจากนี้ ในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงค่าบริการด้านการสื่อสารและค่าขนส่งที่ลูกค้าจะส่งมาถึงบริษัทของเรา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเราจะทบทวนสถานะการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เห็นสมควร และจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศเมื่อถึงคราวจำเป็นบนเว็บไซต์นี้

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเรา ส่งอีเมล์มาได้ที่ msato@koasha.co.th

ข้อกำหนด ณ วันที่ 20 กันยายน ปี 2020

I have read and agree to the Privacy Policy
Please Wait
NEWS Other News
Contact Us
News Categories
NEWS: โซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้