ถ้าเป็นเรื่องยานพาหนะอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ด้านการขนส่ง เช่น รถโฟล์คลิฟต์ ฯลฯ ต้อง Toyota Material Handling เท่านั้น !

บริษัท Toyota Material Handling ผู้ให้บริการจำหน่ายและซ่อมบำรุงยานพาหนะอุตสาหกรรมที่ใช้ในโรงงานทั่วโลก อาทิ Toyota, BT, Raymond ฯลฯ และผลิตภัณฑ์ด้านการขนส่ง อาทิ ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ, รถขนส่งสินค้าไร้พลขับ (AGV), ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) ฯลฯ เราพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
Company Profile
บริษัท Toyota Material Handling (Thailand) Co., Ltd.
ผู้บริหาร บาฮารุ โคดามะ BAHARU KODAMA
ที่อยู่

เลขที่ 96 ถ.อ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

URL https://www.toyota-material-handling.co.th/th
สินค้า จำหน่ายและซ่อมบำรุงยานพาหนะอุตสาหกรรม
・โตโยต้า (TOYOTA)
・BT
・เรย์มอนด์ (RAYMOND)
จำหน่ายและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ด้านการขนส่ง
・ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ
・AGV (Automated Guided Vehicle รถขนส่งสินค้าไร้พลขับ)
・WMS:(Warehouse Management System ระบบการจัดการคลังสินค้า)
วันที่ก่อตั้ง ปี 2018
ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น Toyota Industries Corporation,Toyota Tsusho Corporation
พนักงาน 14 ท่าน
รอบบัญชี มีนาคม
Contact Us

Tel : +66(0)2494-9151,53-55
Fax : +66(0)2494-9152

Japanese : Soichiro ONISHI
Mobile : +66(0)98-824-4121
Email : onishi@tmhth.toyota-industries.com

ภาษาไทย :สิรินดา ฉันทากร
Mobile : +66(0)65-609-8269
Email : sirinda@tmhth.toyota-industries.com


Categories
เกี่ยวกับ Toyota Material Handling (Thailand)
News