Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-y1.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-y2.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-y3.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [3] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-y4.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
 • HOME
 • >
 • NEWS
 • >
 • Homex x Yamada Machine Tool นวัตกรรมด้านการจัดการสุขอนามัยในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงจาก ‘การทำความสะอาดได้ง่าย → การฆ่าเชื้อโรคอย่างปลอดภัย’ ด้วย Alkaline ionized water + น้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous acid water) !

Homex x Yamada Machine Tool นวัตกรรมด้านการจัดการสุขอนามัยในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงจาก ‘การทำความสะอาดได้ง่าย → การฆ่าเชื้อโรคอย่างปลอดภัย’ ด้วย Alkaline ionized water + น้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous acid water) !

10/09/2020
SAMURAI ASIA Editorial Department

ALCOOL และ ViruClear ที่จำหน่ายโดยบริษัท Yamada Machine Tool

ALCOOL เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต Alkaline ionized water ที่มีค่า pH12.5 เพื่อใช้ล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนในโรงงาน ส่วน ViruClear เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในโรงงานแปรรูปอาหารหรือสถานพยาบาลทางการแพทย์เพื่อใช้ผลิตน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous acid water) ที่มีระดับความเข้มข้นของคลอรีนที่ 200ppm เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส

เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสุขอนามัยและสภาพแวดล้อม" และ "การประหยัดแรงงานที่ใช้ในการทำความสะอาด" ของร้านอาหารในประเทศไทยแล้ว จึงได้มีการนำคุณสมบัติของน้ำ 2 ประเภทนี้มาทำการทดสอบที่อาคารของบริษัท Yamada Machine Tool


สร้างมิติใหม่ให้กับร้านอาหารในประเทศไทย โดยการร่วมมือกับบริษัท Homex ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาอาคาร !

บริษัท HOMEX เป็นผู้ให้บริการบำรุงรักษาอาคารแบบครบวงจร ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ ได้ขยายตลาดเข้ามาในประเทศไทยและก่อตั้งบริษัท"HBS (Homex Business Services)" ขึ้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี 2013 คุณ Kohei Hashiguchi MD ของบริษัท ได้กล่าวถึงการขยายตลาดเข้ามาในประเทศไทยว่า "บริษัทของเราต้องการทำคุณประโยชน์ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท Homex ที่ขยายตลาดเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก" หน้าที่หลักของเราในประเทศไทย คือ การทำความสะอาดสำนักงานและการจัดจ้างแม่บ้านและพนักงานสวนที่เป็นชาวไทย เราให้บริการครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานคร, อมตะนคร, อมตะซิตี้ ฯลฯ เนื่องจากสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นของเราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทำความสะอาด, การจัดการด้านสุขอนามัยในครัว, การกำจัดแมลง, การติดตั้ง B-ST ฯลฯ ในฐานะของผู้ให้บริการบำรุงรักษาอาคารแบบครบวงจร เราจึงได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้งานในประเทศไทยด้วย

ในขณะเดียวกันบริษัท Yamada Machine Tool มีแนวคิดที่จะต้องการขยายตลาดของ ALCOOL และ ViruClear ที่กล่าวถึงในข้างต้นมายังอุตสาหกรรมอื่นที่นอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมการผลิต

คุณ Haruhisa Yamada ประธานบริษัทของบริษัท Yamada Machine Tool กล่าวว่า "ตัวอย่าง เช่น ผู้ผลิตอาหารในประเทศไทยมีความสนใจในประสิทธิภาพของ ALCOOL และ ViruClear Electrolyzed water ที่มีค่า pH12.5 ซึ่งได้รับการผลิตโดยใช้ ALCOOL นี้ แม้จะสามารถสลายหรือขจัดคราบโปรตีนและไขมันได้มาก แต่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตราย อาทิ ผงซักฟอก ฯลฯ จึงปลอดภัยและไม่จำเป็นต้องระมัดระวังในการใช้งาน ในขณะเดียวกันน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโปคลอรัสซึ่งสร้างโดย ViruClear นี้ มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่สามารถใช้กับวัตถุดิบอาหารหรือเครื่องมือที่ใช้ในการปรุงอาหารได้ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อร่างกายของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้หลากหลายชนิด อาทิ ไวรัสโคโรนา, โนโรไวรัส ฯลฯ ผมจึงเชื่อว่าสิ่งนี้จะสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ ร้านอาหาร ฯลฯ ได้"

"คราบโปรตีนและไขมันนั้นไม่สามารถล้างออกได้ โดยใช้แค่น้ำร้อนเพียงอย่างเดียว อีกทั้งแม้จะมีการล้างด้วยสารชำระล้างที่มีฤทธิ์เป็นกลางก็ตาม แต่ก็ยากที่จะขจัดคราบโปรตีนและไขมันออกได้จนหมด ในสภาพเช่นนี้ หากมีการใช้แอลกอฮอลล์หรือสารเคมีที่มีส่วนผสมของกรดไฮโปคลอรัสในการฆ่าเชื้อตามสถานที่หรือเครื่องมือที่ใช้ในการปรุงอาหารแล้ว แต่ก็ทำได้เพียงแค่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียตรงบริเวณผิวหน้าเท่านั้น แต่แบคทีเรียที่สั่งสมอยู่ภายในคราบสกปรกยังคงอยู่และเจริญเติบโตได้ต่อไป ทั้งนี้ Alkaline ionized water ซึ่งผลิตโดยใช้อุปกรณ์ของบริษัทนี้มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายคราบอินทรีย์ อาทิ โปรตีน, ไขมัน ฯลฯ เป็นอย่างมาก (กล่าวโดยคุณ Yamada)"

"นอกจากนี้น้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโปคลอรัสยังมีประสิทธิภาพมากกว่าโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (สารฟอกขาวที่ใช้ในห้องครัว) ถึง 80 เท่าที่ระดับความเข้มข้นของคลอรีนเดียวกัน อีกทั้งยังมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่หลากหลายและทรงพลังทั้งไวรัสที่มีเปลือกหุ้ม (Envelope virus) อาทิ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และไวรัสที่ไม่มีเปลือกหุ้น (Non-envelope virus) อาทิ โนโรไวรัส ฯลฯ อีกด้วย (กล่าวโดยคุณ Yamada)"


คุณ Kohei Hashiguchi / MD ของบริษัท HBS (Homex Business Service) (ซ้าย)
คุณ Haruhisa Yamada / ประธานบริษัท Yamada Machine Tool (ขวา)


สิ่งที่ทั้งสองบริษัทสามารถทำได้เพื่อช่วยปรับปรุงแก้ไขการจัดการด้านสุขอนามัยของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย

บริษัท HBS และบริษัท Yamada Machine Tool เริ่มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2020 โดยเป้าหมายร่วมกันของบริษัท Yamada Machine Tool และบริษัท HBS คือ การปรับปรุงแก้ไขการจัดการด้านสุขอนามัยของร้านอาหารในประเทศไทย

"ตัวอย่าง เช่น ในร้านอาหารนั้นหากปล่อยให้มีแมลงสาบออกมาได้คงไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ ในยุคสมัยที่ SNS มีการแพร่หลาย การปล่อยให้มีแมลงสาบ, หนูหรืออาหารเป็นพิษเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของร้านได้เลยทีเดียว ทั้งนี้ความคิดในการจัดการขยะและรักษาความสะอาดอยู่เป็นประจำนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักในประเทศไทย"

▲พนักงานทำความสะอาดของบริษัท HBS ที่กำลังทำความสะอาดครัวของร้านอาหาร โดยการใช้เทคโนโลยีทำความสะอาดที่มีคุณภาพระดับเดียวกับในประเทศญี่ปุ่น

"จากการทำงานร่วมกันระหว่าง Alkaline ionized water ที่สามารถใช้ล้างคราบโปรตีนออกได้และน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโปคลอรัสที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ จึงคิดว่าน่าจะสามารถนำมาใช้กับอุตสาหกรรมอาหารได้ แม้ที่ผ่านมาจะนำไปใช้แค่เฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตก็ตาม แต่ด้วยความร่วมมือจากบริษัท HBS จึงทำให้เราสามารถนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในร้านอาหาร ฯลฯ ของประเทศไทยได้ในที่สุด (กล่าวโดยคุณ Yamada)"

น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างเข้มข้นของ ALCOOLนี้ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายและทำความสะอาดคราบโปรตีนและไขมันซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อแบคทีเรียเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการฆ่าเชื่อโดยใช้น้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโปคลอรัสที่ผลิตโดย ViruClear อีกด้วย จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่จำเป็นต่อการจัดการด้านสุขอนามัยของร้านอาหารได้ จึงคิดว่าไม่น่าจะมีเหตุผลใดที่ทำให้ไม่มีการนำไปใช้งาน

 

ณ วันหนึ่งในเดือนสิงหาคม ปี 2020
เราได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพในการล้างคราบไขมัน (น้ำมัน) โดยใช้ ALCOOL ภายในบริษัท Yamada Machine Tool ในการทดสอบนั้นเราได้ยืมตะแกรงย่างที่มีคราบไขมันเกาะติดหลังการใช้งานจากร้านเนื้อย่างและทำความสะอาดโดยใช้น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างเข้มข้นที่ผลิตโดย ALCOOL ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเช่นไร ?


▲ตะแกรงย่างหลังการใช้งานของร้านเนื้อย่าง


คุณ Hashiguchi GM ที่ตรวจสอบตะแกรงย่างด้วยสีหน้าที่จริงจัง

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ สามารถขจัดคราบไขมันที่เกาะติดอยู่ตามตะแกรงย่างได้ โดยการนำไปแช่ใน ALCOOL (2 ครั้งเป็นเวลา 10 นาทีและ 20 นาที) + ถูด้วยแปรงโดยไม่มีการใช้สารชำระล้างหรือสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนแต่อย่างใด


▲คราบไขมันหลุดออกเพียงแค่แช่ใน ALCOOL เท่านั้น


ในเวลาต่อมาคุณ Yamada ประธานบริษัทก็ได้รับการติดต่อจากทางร้านเนื้อย้างที่นำไปทดลองว่า "สามารถช่วยขจัดคราบไขมันที่เกาะติดตามตะแกรงใหม่ได้ดีมาก" "มีความสนใจและต้องการใช้ Alkaline ionized water"

"หากใช้ ALCOOL ในการล้างทำความสะอาดตะแกรงใหม่แล้ว จะช่วยลดระยะเวลาและแรงงานที่ใช้ทำความสะอาด รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการเกาะติดที่ตะแกรงได้ (กล่าวโดยคุณ Yamada)”

วิสัยทัศน์ของคุณ Hashiguchi MD และคุณ Yamada ประธานบริษัท คือ ต้องการใช้ ALCOOLที่ปราศจากการใช้สารชำระล้างและ ViruClear ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านสุขอนามัยและลดการใช้พนักงานในร้านอาหารของประเทศไทย เราจะทำการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายดังกล่าวให้จงได้ผู้ให้สัมภาษณ์
HOMEX BUSINESS SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

■ข้อมูลส่วนตัว
Kohei Hashiguchi / Managing Director
เกิดเมื่อปี 1976
"ผมต้องการช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทความข้างต้นท่ามกลางวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนา"หากท่านมีปัญหาเรื่องการจัดการสุขอนามัยในประเทศไทยแล้ว กรุณาสอบถามบริษัทของเราได้โดยผ่านการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

KOA-SHA (THAILAND) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริษัทของเรา") จะให้บริการต่างๆ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "นโยบายนี้") ดังต่อไปนี้

คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ชี้ถึงการที่สามารถแยกแยะตัวบุคคลได้จากชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด และการให้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงกับข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้)

การรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความยุติธรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้แต่ละรายในบริการนี้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการนี้โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อรองรับในการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อเตรียมข้อมูลจากการดาวน์โหลดแคตตาล็อกให้กับบริษัทสมาชิกแต่ละแห่ง และดำเนินการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อที่จะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเคมเปญที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา
 • อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุในข้างต้น
เกี่ยวกับ Cookie

บริษัทของเราใช้ cookie ในเว็บไซต์ของบริการนี้ อีกทั้งในระบบการโฆษณาก็มีบางส่วนที่ใช้ cookie ด้วย Cookie เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานที่ส่งและรับระหว่างเบราเซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ลงเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลของผู้ใช้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทของเราใช้ cookie ก็สามารถตั้งค่าปฏิเสธการใช้ cookie ในเบราเซอร์ของคุณเองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณปฏิเสธ cookie อาจเกิดผลกระทบตอนที่คุณเข้าใช้บริการนี้ในเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวบุคคลก่อนล่วงหน้า เว้นในกรณีที่มีการบัญญัติตามกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและเปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เอง
 • ในกรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจากคำพิพากษา, คำตัดสิน และคำสั่งตามกฎหมายของศาลและองค์กรบริหารต่างๆ เป็นต้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการรุกรานและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทของเรา
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของ บริษัทของเรา ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับสาธารณสุขและการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อมีอันตรายอาจส่งผลต่อ
 • ในกรณีที่เปิดเผยและให้ข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้ด้วยข้อมูลทางสถิติได้
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะเก็บรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลนี้อย่างปลอดภัย
 • บริษัทของเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านการปรับปรุงระบบการจัดการและการฝึกอบรมของพนักงาน และใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย ถูกปลอมแปลง และรั่วไหล
การร้องขอให้แจ้ง, เปิดเผย, แก้ไข, ระงับใช้ และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทของเราได้รับคำขอเกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับหรือการยกเลิกการใช้งาน การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวลูกค้าเอง เมื่อยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นตัวจริงแล้ว บริษัทของเราจะดำเนินการด้วยความสุจริตและรวดเร็วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในกรณีที่คำขอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีเหตุผลที่สามารถยอมรับการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ บริษัทของเราก็อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอได้

นอกจากนี้ ในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงค่าบริการด้านการสื่อสารและค่าขนส่งที่ลูกค้าจะส่งมาถึงบริษัทของเรา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเราจะทบทวนสถานะการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เห็นสมควร และจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศเมื่อถึงคราวจำเป็นบนเว็บไซต์นี้

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเรา ส่งอีเมล์มาได้ที่ msato@koasha.co.th

ข้อกำหนด ณ วันที่ 20 กันยายน ปี 2020

I have read and agree to the Privacy Policy
Please Wait
NEWS Other News
Contact Us

Office
Tel: +66(0)38-215-784

Ms.Wararach Thonglor
Mobile: +66(0)98-2714071
Email: contact_smri@ymtt.co.th

Categories
Feature
News
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้