บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก JMAC โดยให้การสนับสนุนแต่ละ บริษัทในประเทศไทย สามารถติดต่อเราได้ทันที หากต้องการทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานการปฏิรูปบุคลากร / องค์กรการฝึกอบรมภายในองค์กรและอื่น ๆ

เรามีโซลูชั่นที่หลากหลาย ในการนำเสนอบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร ที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม วัดผลได้ เราเป็นคู่คิดในการทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น การวินิจฉัยศักยภาพขององค์กร การพัฒนาองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพในการผลิตด้วยองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการผลิตของญี่ปุ่น เราจึงมีบริการให้คำปรึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกด้าน เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
Company Profile
บริษัท JMA CONSULTANTS (THAILAND) CO., LTD.
ผู้บริหาร Mr.Hiroaki Katsuta
ที่อยู่ 90 CW Tower B, Unit B2704, 27th Floor, Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310 THAILAND                     

URL http://www.jmac.co.th/jp/
สินค้า การจัดการรูปแบบการทำงานข้ามสายงาน (Cross functional) เช่น การวางกลยุทธ์ การตลาดและการขาย การวิจัยและพัฒนา(R&D)
การบริหารการผลิต
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain)
การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
การจัดการองค์กร
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
การรื้อสร้างกระบวนการหลักของธุรกิจ (BPR)
และธุรกิจไอที เป็นต้น
วันที่ก่อตั้ง 1 เมษายน 2551
บริษัทหลัก JMA CONSULTANTS CO., LTD.
พนักงาน ประมาณ 20 คน
รอบบัญชี ธันวาคม
News
Products
แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us

Office
Tel: +66(0)2-168-3037

Oda
Email: jmac_info@jmac.co.th

Ms.Suriyawadee V.
Tel: +66 (0)2-168-3037
Email: jmac_info@jmac.co.th

Categories
FEATURE